Apie bendrovę

 
AB „Panevėžio energija“ pagrindinė akcijų dalis priklauso Panevėžio miesto (59,37 proc.), Kėdainių (13,4 proc.), Rokiškio (6,81 proc.), Kupiškio (5,93 proc.), Pasvalio (5,72 proc.), Zarasų (4,76 proc.), Panevėžio rajono (2,21 proc.) savivaldybėms. Likusios akcijos (1,8 proc.) yra privačių akcininkų nuosavybė. Bendrovė dukterinių ir asocijuotųjų įmonių neturi.
 
AB „Panevėžio energija“ vykdomos veiklos sritys:
 
Šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas;
Elektros energijos gamyba ir tiekimas;
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

AB „Panevėžio energija“ gamina ir tiekia šilumą, karštą vandenį Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų vartotojams. Šiluma gaminama bendrovės šilumos šaltiniuose (katilinėse) vandens šildymo ir garo katilais ir tiekiama šilumos tinklais iki vartotojų pastatų.
 
Gaminamas garas yra tiekiamas Panevėžio ir Rokiškio pramonės įmonėms. 
 
Bendrovė eksploatuoja 41 katilinę, kuriose sumontuota 121 įvairaus tipo šilumos gamybos įrenginių: 14 garo, 101 vandens šildymo katilas ir 6 kondensaciniai ekonomaizeriai. (Plačiau...)
Bendras katilų našumas  sudaro 503,71 MW.

2017 m. 78 proc. (594 tūkst. MWh) šilumos buvo pagaminta nuosavuose šilumos gamybos šaltiniuose, 22 proc. (164 tūkst. MWh) supirkta iš nepriklausomų šilumos gamintojų (AB „Lifosa“, AB „Panevėžio stiklas“, UAB „Kurana“, UAB „Eko Termo“, AB „Simega“).

Pagrindinis bendrovės katilinių kuras yra biokuras (60,6 proc.), gamtinės dujos (38,8 proc.),  mazutas (0,4 proc.), kitos kuro rūšys (0,2 proc.).

2017 m. į tinklus patiekta 758 tūkst. MWh šilumos. Šilumos tiekimas termofikaciniu vandeniu sudaro 91 proc., garo tiekimas – 9 proc. Šilumos tinklų ilgis 333 km. 2017 m. eksploatuojamų šilumos tinklų ilgis sudarė 272 km, iš jų – modernizuoti 82 km.
 
Įmonė centralizuota tiekimo sistema šilumą ir karštą vandenį tiekia 62 tūkst. butų, 472 biudžetinėms įstaigoms, 66 pramonės įmonėms ir 1308 kitiems vartotojams.
 
AB „Panevėžio energija“ turi leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, tačiau nevykdo mažmeninės prekybos.  Elektros energija yra gaminama 2,5 MW galios turbogeneratoriais  Panevėžio katilinėje RK-1 (Pušaloto g.) ir naudojama savo reikmėms. 2017 m. pagaminta elektros energija 35 MW galios Panevėžio termofikacinėje elektrinėje buvo parduodama, dalyvaujant didmeninėje elektros rinkoje. 2017 metais pagamintos elektros energijos kiekis sudarė 68 tūkst. MWh. 2018 m. AB „Panevėžio energija“ teikia 30 MW elektros galios rezervo paslaugą, užtikrinat elektros energijos perdavimą šalyje.  

Bendrovė prižiūri 370 gyvenamųjų namų (Panevėžio, Pasvalio ir Zarasų miestuose), įmonių, organizacijų ir socialinės paskirties pastatų šildymo bei karšto vandens sistemas, šilumos punktus, buitinius karšto vandens skaitiklius ir teikia įvairias kitas paslaugas.

2017 m. AB „Panevėžio energija“ pajamos sudarė 38 mln. eurų.

Siekdama užtikrinti patikimą ir saugų energijos tiekimą vartotojams bei vystydama darnią energetikos sektoriaus plėtrą, AB „Panevėžio en­er­gija“ nuolat vykdo infrastruktūros plėtros projektus, modernizuoja bendrovės šilumos gamybos šaltinius (katilines) bei šilumos tinklus. Novatoriški sprendimai ir investicijos šilumos ūkyje su ES finansavimo parama prisideda prie efektyvios šilumos gamybos. Vietinių energijos išteklių naudojimas mažina importuojamo kuro kiekį ir kartu sprendžia klimato kaitos problemas.

Ilgalaikė darbo patirtis, aktyvus dalyvavimas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos darbe, sėkmingas ekonominių ir techninių ryšių plėtojimas su užsienio partneriais suteikia galimybę kuo ekonomiškiau gaminti šilumos energiją.

Šilumos tiekėjų ir vartotojų pastangų dėka aptarnaujami miestai  turi išvystytą centralizuotą šilumos tiekimo sistemą, prie kurios kasmet jungiasi nauji vartotojai. Įvertinę šildymo išlaidas naudojantis įvairiais šildymo būdais,  vartotojams centralizuotas šildymo būdas tampa patrauklus, nes nereikia rūpintis  kuru, nereikia kūrenti, prižiūrėti ir remontuoti įrenginių, užtikrinama gaisrinė sauga  ir sukuriama švaresnė aplinka.

AB „Panevėžio energija“ visose regiono savivaldybėse vartotojams nustato vienodą šilumos kainą. Regioninė bendrovė pajėgi valdyti piniginius srautus, pigiau skolintis iš bankų, įgyvendinti stambius investicinius projektus, reikalaujančius ir specialistų žinių, ir finansavimo šaltinių.

Bendrovė siekia viešumo ir atskaitingumo visuomenei. Bendrovės tarnybiniais automobiliais suteikta teisė naudotis direktoriams, padalinių vadovams ir kitiems specialistams, kurie privalo atlikti tarnybines užduotis bet kuriuo paros metu, o jų darbas, viršijantis nustatytą darbo laiko trukmę, nelaikomas viršvalandiniu darbu. Bendrovės veikla yra pagrįsta sąžiningo ir etiško verslo praktika ir pasisako prieš kyšininkavimą ir korupciją.
 
2017 m. bendrovėje dirbo 508 darbuotojai.


Atnaujinta 2018-03-30 10:16:03