Bendrovės investicijų planas

AB „Panevėžio energija“ investicijos 

    Investicijų faktas, tūkst. Eur  Investicijų faktas, tūkst. Eur   Investicijų planas, tūkst. Eur 
 Eil. Nr.  Objekto pavadinimas

 2015 m.

2016 m.

 2017 m.

1.
Katilinių ir jų įrengimų modernizavimas 
   3429
   377      2826  
2.
Šilumos trasų modernizavimas
   2872 
   273    12124  
3.
Bendrųjų poreikių investicijos
    294
   591       604  
 
Iš viso:
   6595   
 1241  15 554  


Atnaujinta 2017-07-20 16:26:17