Bendrovės investicijos

AB „Panevėžio energija“ investicijos 

    Investicijų faktas, tūkst. Eur  Investicijų faktas, tūkst. Eur   Investicijų planas, tūkst. Eur 
 Eil. Nr.  Objekto pavadinimas

 2016 m.

 2017 m.

 2018 m.

1.
Katilinių ir jų įrengimų modernizavimas 
     453 
    809    5532
2.
Šilumos trasų modernizavimas
     387 
   6265    8340  
3.
Bendrųjų poreikių investicijos
     608
    425      895 
 
Iš viso:
  1 448
 7 499  14 767 


Atnaujinta 2018-02-14 13:02:19