Cirkuliacinė šiluma

Kas yra „gyvatuko“ mokestis?

Šilumos paskirstymas šildymo sezono metu

Nuo kiekvienų metų spalio mėnesio (šildymo sezono pirmo mėnesio) iki  sekančių metų gegužės 1 d. (pirmojo pilno nešildymo sezono mėnesio) gyvenamuosiuose namuose sunaudota šilumos energija  paskirstoma šildymo sezonui nustatyta tvarka.  

Namuose, kuriuose modernizuoti šilumos punktai ir karštas vanduo ruošiamas individualiame šilumokaityje namo šilumos punkte, įvadinio  šilumos apskaitos prietaiso suskaičiuotas bendras sunaudotas šilumos kiekis paskirstomas patalpų šildymui, vandens pašildymui ir jo temperatūros palaikymui (cirkuliacinei šilumai).

Karšto vandens cirkuliacijai kiekvienam butui priskiriamas normatyvinis šilumos kiekis, numatytas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sudarytame šilumos paskirstymo metode. Butams su vonios šildytuvais (gyvatukais) nustatytas šilumos kiekis yra 160 kWh/butui/mėn., kai bute yra karšto vandens stovas, bet nėra vonios šildytuvo – 80 kWh/butui/mėn., kai cirkuliacijos sistema yra tik pastato rūsyje – 10 kWh /butui/mėn.  Cirkuliacinės šilumos kiekis nekinta  šildymo sezono metu (spalio - balandžio mėnesiai imtinai).

Kita name sunaudoto šilumos kiekio dalis yra karštam vandeniui ruošti sunaudota šiluma. Name sunaudotas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui suskaičiuojamas vartotojų deklaruotą karšto vandens kiekį padauginus iš šilumos sąnaudų  vienam kubui vandens pašildyti.

Tokiu būdu gaunamos dvi name sunaudoto šilumos kiekio dalys iš trijų – šiluma cirkuliacijai (gyvatukams) ir šiluma karštam vandeniui. Iš viso name sunaudoto šilumos kiekio atėmus minėtus du šilumos kiekius (karštam vandeniui ir cirkuliacijai), gaunamas šilumos kiekis patalpų šildymui. Pastarasis vartotojams padalinamas proporcingai butų ar kitų patalpų plotams arba tūriams (jei pastato patalpų aukščiai nevienodi).

Tiekiant karštą vandenį daugiabučiam namui su atvira sistema (karštas vanduo buičiai naudojamas tiesiai iš šilumos tinklų), šilumos kiekis, užfiksuotas šilumos apskaitos prietaisu yra  paskirstomas tik patalpų šildymui ir cirkuliacinei šilumai (galioja tos pačios šilumos normos, priklausomai nuo cirkuliacinės sistemos tipo).

Šilumos paskirstymo tvarka nešildymo sezono metu yra kitokia

Daugiabučiuose namuose su uždara karšto vandens tiekimo sistema (individualus šilumokaitis namo šilumos punkte), šilumos skaitikliu užfiksuota šiluma paskirstoma karšto vandens ruošimui ir cirkuliacijai. Pirmiausia suskaičiuojama šiluma karštam vandeniui ruošti, o šį šilumos kiekį atėmus iš viso suskaičiuoto šilumos kiekio, gaunama cirkuliacijai sunaudota šiluma, kuri dalijama iš butų skaičiaus. Nešildymo sezono metu cirkuliacinės šilumos kiekis kiekvieną  mėnesį  yra skirtingas, todėl  už „gyvatuką“  atskirų namų gyventojai moka skirtingai.

Esant atvirai karšto vandens tiekimo sistemai, mokestį už cirkuliaciją sudaro  šilumos apskaitos skaitiklio užfiksuotas šilumos kiekis, padalintas iš butų skaičiaus.

 „Gyvatukas“ neatsiejama karšto vandens sistemos dalis

Jokio dvigubo apmokėjimo už vonios patalpų šildymą arba atskirai pridedamo mokesčio už „gyvatuką“, kaip kai kurie vartotojai mano, nėra. Daugiabučiame name cirkuliacinė šiluma yra karštam vandeniui šildyti sunaudotos šilumos neatsiejamas palydovas:  pirma – cirkuliacinė sistema reikalinga karšto vandens sistemos normaliam funkcionavimui (kad karštas vanduo ir nutolusius butus pasiektų gana greitai ir pakankamos temperatūros), antra – ji nori  nenori naudoja šilumą – juk kaip matyti karštais vasaros mėnesiais, ši sistema ir tada naudoja šilumą (tai ypač ryškiai matyti vadinamosios atviros sistemos atveju, kur šilumos skaitiklis skaičiuoja tik šioje sistemoje sunaudotą šilumą). Čia dar kartą reikia pabrėžti, kad vienokiu ar kitokiu pavadinimu daugiabučio vartotojams išdalinamas tik tas šilumos kiekis, kurį suskaičiavo to namo šilumos skaitiklis. Tai, kad abi šilumos (cirkuliacinė ir šildymo) daugiau ar mažiau dalyvauja patalpų šildyme, netrukdo jas butui paskaičiuoti skirtingu būdu ir priskirti atskirai, juolab, kad, kaip minėta aukščiau, cirkuliacinė sistema naudojama ištisus metus, o šildymui naudojama tik sezoniškai.

Šilumos paskirstymas name atliekamas vadovaujantis pačių vartotojų pasirenkamais šilumos paskirstymo metodais. Metodus jie renkasi iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sudarytų ir siūlomų šilumos paskirstymo metodų, arba pačių vartotojų sukurtų paskirstymo metodų, kuriuos reikia su Komisija suderinti. Su šilumos paskirstymo metodais galima susipažinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos interneto svetainėje www.regula.lt

Plačiau...Atnaujinta 2017-02-03 16:23:53