Darbo užmokestis

AB "Panevėžio energija" darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

 

2016 metai

2017 m. I ketv.  2017 m. II ketv. 
Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesio
darbo užmokestis,
Eur

 

Darbuotojų skaičius
 

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis,
Eur

 

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis,
Eur
Administracijos nariai 6 2599,82 6 2733,63 6 2717,40 
Vadovai (padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai) 29 1332,83 31 1312,79 31 1402,57 
Specialistai 139,5 861,61 136 859,44 134 944,45 
Jaunesnieji specialistai ir technikai 29 647,62 27 649,58 27 703,68 
Tarnautojai 7 574,60 7 597,83 7 660,13 
Darbininkai 307,5 682,62 315 683,49 272 751,17 

AB „Panevėžio energija“ stebtojų tarybos ir valdybos nariams darbo užmokestis nemokamas.

 Atnaujinta 2017-07-14 12:26:35