Darbo užmokestis

AB "Panevėžio energija" darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

 

2018 m. I ketv.

2017 m. 
Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesio
darbo užmokestis,
Eur

 

Darbuotojų skaičius
 

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis,
Eur
Administracijos nariai 6 2682,52 6 2801,56
Vadovai (padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai) 30 1466,35 30 1382,88
Specialistai 128 966,18 128 930,86
Jaunesnieji specialistai ir technikai 25 720,34 26 692,94
Tarnautojai 7 675,03 7 648,25
Darbininkai 309 754,16 311 732,07

AB „Panevėžio energija“ stebėtojų tarybos ir valdybos nariams darbo užmokestis nemokamas.

 Atnaujinta 2018-05-31 07:56:25