Darbo užmokestis

AB "Panevėžio energija" darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

 

2016 metai

2017 m. III ketv. 
Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesio
darbo užmokestis,
Eur

 

Darbuotojų skaičius
 

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis,
Eur
Administracijos nariai 6 2599,82 6 2856,06
Vadovai (padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai) 29 1332,83 31 1395,29
Specialistai 139,5 861,61 129 956,52
Jaunesnieji specialistai ir technikai 29 647,62 27 707,30
Tarnautojai 7 574,60 8 674,18
Darbininkai 307,5 682,62 277 744,17

AB „Panevėžio energija“ stebtojų tarybos ir valdybos nariams darbo užmokestis nemokamas.

 Atnaujinta 2017-10-12 13:46:58