Darbo užmokestis

AB "Panevėžio energija" darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

 

2017 m. IV ketv.

2017 m. 
Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesio
darbo užmokestis,
Eur

 

Darbuotojų skaičius
 

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis,
Eur
Administracijos nariai 6 2895,93 6 2801,56
Vadovai (padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai) 36 1419,42 36 1382,88
Specialistai 128 964,82 128 930,86
Jaunesnieji specialistai ir technikai 26 710,27 26 692,94
Tarnautojai 7 651,27 7 648,25
Darbininkai 311 753,26 311 732,07

AB „Panevėžio energija“ stebėtojų tarybos ir valdybos nariams darbo užmokestis nemokamas.

 Atnaujinta 2018-01-10 10:32:55