Darbo užmokestis

AB "Panevėžio energija" darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

 

2018 m. III ketv.

2017 m. 
Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesio
darbo užmokestis,
Eur

 

Darbuotojų skaičius
 

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis,
Eur
Administracijos nariai 6 2657,67 6 2801,56
Vadovai (padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai) 30 1489,97 30 1382,88
Specialistai 128 989,90 128 930,86
Jaunesnieji specialistai ir technikai 25 736,98 26 692,94
Tarnautojai 8 764,50 7 648,25
Darbininkai 262 772,42 311 732,07

AB „Panevėžio energija“ stebėtojų tarybos ir valdybos nariams darbo užmokestis nemokamas.

 Atnaujinta 2018-10-11 14:02:58