Elektrotechnikos tarnyba

  • bendrovės elektros įrenginių, automatizacijos ir valdymo priemonių eksploatavimas;
  • elektrotechninių įrenginių matavimų ir bandymų atlikimas;
  • bendrovėje naudojamų matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo atlikimas;
  • elektros energijos gamintojo ir nepriklausomo tiekėjo veiklos vykdymas;
  • elektrotechninės dalies projektų rengimas bendrovėje atliekamiems darbams. 
 Vardas, pavardė  Pareigos  Telefonas  El.paštas
 Ovaldas Giedraitis  Viršininkas  (8 45) 501 070  o.giedraitispe.lt
 Artūras Jarašūnas  Vyresnysis inžinierius (elektrotechnika)  (8 45) 501 069  a.jarasunaspe.lt
 Darius Rapševičius  Vyresnysis inžinierius (metrologija, automatizacija)  (8 45) 501 075  d.rapseviciuspe.lt


Atnaujinta 2017-06-16 13:11:15