Kupiškio šilumos tinklų rajonas

 • Šilumos energijos gamyba, vartotojų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas.
 • Kupiškio ŠTR priklauso Subačiaus, Šepetos , Noriūnų  katilinės.
 • Bendras katilinių našumas - 9,78 MW.

 Klientų aptarnavimas (Vytauto g. 32b, LT-40115 Kupiškis):

 • šilumos ir karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymas su vartotojais - fiziniais ir juridiniais asmenimis; 
 • atsiskaitomųjų šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra; 
 • informacija apie sąskaitas fiziniams asmenims;
 • buitinių karšto vandens skaitiklių plombavimas;
 • pažymos apie mokesčius ir skolas už šilumą ir karštą vandenį;
 • sutarčių sudarymas;
 • vartotojų skundų ir prašymų registravimas;
 • mokesčių už sunaudotą šilumą ir karštą vandenį priėmimas; 
 • sąskaitų vartotojams formavimas; 
 • mokėjimų kontrolė; 
 • skolų išieškojimas.
    
   Telefonas  El.paštas
 Viršininkas Algimantas Sankauskas (8 459)  35 426 a.sankauskaspe.lt
     
 Budintis personalas (8 459)  56 390  
 Šilumos apskaita autoatsakiklis.png (8 459)  35 419 kuprealpe.lt
 Skaitiklių priežiūra ir keitimas (8 459)  51 362  


Atnaujinta 2017-06-16 13:18:07