Paslaugų pirkimai

Pirkimo pavadinimas  Pirkimo       kodas  Pirkimo procedūrų ataskaita

 Įvykdytos ar nutrauktos
sutarties ataskaita

Turto draudimo pagal projektą „Šilumos trasos nuo ŠK-66 iki ŠK-69 modernizavimas“ paslaugos pirkimas PK-R13-20 PK-R13-20-A.pdf 2019-01-29
Turto draudimo paslaugų pirkimas
I pirkimo dalis – projekto „Šilumos trasų rekonstrukcija Panevėžyje“ Nr. VP2-4.2.-ŪM-02-K-03-028 atkarpų tarp ŠK-15 iki ŠK-43 ir tarp ŠK-43 ir ŠK-45 draudimas
II pirkimo dalis – projekto „Šilumos trasų rekonstravimas Panevėžyje“ Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-04-008 atkarpos nuo ŠK-85 iki ŠK-87 draudimas
PK-R15-1 PK-R15-1-A 2020-02-18
(I, II pirkimo dalys)
Turto draudimo paslaugos PK-R15-1 PK-R15-1-A 2020-02-18
(I, II pirkimo dalys)
Turto draudimo paslaugos pirkimas PK-R15-11 PK-R15-11-A 2020-10-21
8 580 000 EUR (aštuoni milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių eurų) kredito paslaugos pirkimas PK-R15-12 PK-R15-12-A 2020-12-21
Karšto vandens skaitiklių priežiūros paslaugos pirkimas PK-R16-3 PK-R16-3-A 2019-06-21
Turto draudimo (dėl 8.58 mln. EUR paskolos) paslaugos pirkimas PK-R16-6 PK-R16-6-A 2019-04-24
Eksploatavimo ir remonto darbų civilinės atsakomybės draudimo paslaugos pirkimas PK-R16-9 PK-R16-9-A 2019-05-31
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslauga PK-R16-11 PK-R16-11-A 2019-09-08
Civilinės atsakomybės draudimo paslaugų pirkimas PK-R16-12 PK-R16-12-A I-a pirkimo dalis - 2018-12-01
II-a pirkimo dalis - 2019-09-08
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos pirkimas PK-R16-16 PK-R16-16-A 2019-08-01
Vadovų ir vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimo paslaugos pirkimas PK-R16-17 PK-R16-17-A 2020-01-15
Įmokų surinkimo ir duomenų perdavimo paslaugos pirkimas PK-R17-2 PK-R17-2-A 2020-03-29
Matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos pirkimas PK-R17-3 PK-R17-3-A

2019-06-05

(I, II, III pirkimo dalys)

Panevėžio elektrinės garo turbinos su generatoriumi ir pagalbine įranga priežiūros ir remonto paslaugos pirkimas PK-R17-4 PK-R17-4-A

2020-10-12Atnaujinta 2018-11-23 08:03:22