Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios

AB „Panevėžio energija“ valdybos
2016 m. sausio 18 d. sprendimo
1 PRIEDAS

AB „Panevėžio energija“ šilumos kainų dedamosios ir karšto vandens kainų dedamosios, ct/kWh (be pridėtinės vertės mokesčio):

1. Šilumos iš nuosavų šaltinių gamybos kaina: pastovioji dedamoji (1,17  ct/kWh) + kintamoji dedamoji (T HG,KD ).
kur  T HG,KD  =  0,11 + (287009,1 x pHG,d  +  95,1 x pHG, m + 31881,2 x pHG,med k biok +  896,1 x  pHG,malk  +  906,0 x pHG, šiaud  + 317,5 x pHG, skal ) : (582,6 x 10000)

2. Patiektos į tinklą šilumos kaina:
 2.1. vienanarė: pastovioji dedamoji (0,93 ct/kWh) + kintamoji dedamoji (T H KD);
 2.2. dvinarė: pastovioji dalis + kintamoji dedamoji (T H KD).

pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto galią ) – 6,90 Eur už kW per mėnesį

kur T H KD  = 0,08 + ((287009,1 x pHG,d  +  95,1 x pHG, m + 31881,2 x pHG,med k biok +  896,1 x  pHG,malk  +  906,0 x pHG, šiaud  + 317,5 x pHG, skal)) : 1000 + (104,7 x p lifosa + 37, 3 x psimega + 3,2 x p ENG + 8,1 x p Kurana + 13,6 x p Eko termo +3,4 x p Panevėžio stiklas) x 10)) : (752,9 x 10)

Pastaba. Santrumpų reikšmės: 

pHG,d  – gamtinių dujų kaina, (Eur/MWh);
pHG, m –  mazuto kaina, (Eur/ t n.e.);
pHG,med k biok – medienos kilmės biokuras, (Eur/ t n.e.);
pHG,malk  - malkų kaina, (Eur/ t n.e.);
pHG, skal – skalūnų alyvos kaina, (Eur/ t n.e.);
pHG, šiaud  – šiaudų kaina, (Eur/ t n.e.);
plifosa – AB  „Lifosa“ šilumos kaina, (ct/kWh);
psimega – AB „Simega“ šilumos kaina, (ct/kWh);
pENG –  UAB „ENG“ šilumos kaina, (ct/kWh);
pKurana – UAB „KURANA“ šilumos kaina, (ct/kWh);
pEko termo – UAB „EKO TERMO“ šilumos kaina, (ct/kWh);
pPanevėžio stiklas– AB „Panevėžio stiklas“ šilumos kaina, (ct/kWh).

3. Šilumos perdavimo  kaina:
3.1. vienanarė: pastovioji dedamoji (0,94 ct/kWh) + kintamoji dedamoji (T HT,KD);
3.2. dvinarė: pastovioji dalis + kintamoji dedamoji (T HT,KD);
pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią ) – 6,86 Eur  už kW per mėnesį

kur T HT,KD  =  0,11 + (142,9 x  T pt ) : 610,0

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina: pasirinktinai 0,53 Eur per mėnesį gyventojams (abonentų gyventojų), 4,77 Eur per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,08 ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį.

5. Patirtos, bet nepadengtos kuro ir pirktos šilumos sąnaudos, susidariusios per laikotarpį nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. kovo mėn. 31 d. dėl kuro ir pirktos šilumos faktinių bei nustatant šilumos kainas įvertintų kainų skirtumo, paskirstytos 12 mėn. laikotarpiui ir sudaro 0,15  ct/kWh.

6. Karšto vandens kaina Eur/m(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):
6.1. kai karštas vanduo tiekiamas  atvira  šilumos tiekimo sistema Panevėžio miesto savivaldybėje:

       pastovioji dedamoji (0,05 Eur/m3 )+  kintamoji dedamoji  (T kv kd);

Daugiabučių namų vartotojams      Kitiems vartotojams

Panevėžio miesto savivaldybėje

kv kd

68,76 x T š + 1,04 x T gv

66 x T š + 1,00 x T gv

 6.2. kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:

pastovioji dedamoji (0,05 Eur/m3 )+  kintamoji dedamoji  (T kv kd);

Daugiabučių namų vartotojams      Kitiems vartotojams

Panevėžio miesto savivaldybėje

kv kd

53,13  x T š + 1,04 x T gv+0,011 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv+0,011 x T gv.pard

Panevėžio rajono savivaldybėje (Liūdynėje)

53,45  x T š + 1,05 x T gv + 0,036 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv  + 0,036 x T gv.pard

Rokiškio rajono savivaldybėje

54,09  x T š + 1,06 x T gv+0,015 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv+0,015 x T gv.pard

Kėdainių rajono savivaldybėje

53,52  x T š + 1,05 x T gv+0,014 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv+0,014 x T gv.pard

Kupiškio rajono savivaldybėje

53,63  x T š + 1,05 x T gv+0,029 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv+0,029 x T gv.pard

Pasvalio rajono savivaldybėje

52,67  x T š + 1,03 x T gv+0,028 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv+0,028 x T gv.pard

Zarasų rajono savivaldybėje

53,59 x T š + 1,05 x T gv+0,032 x T gv.pard

51,0 x T š + 1 x T gv+0,032 x T gv.pard

6.3. kai karštas vanduo tiekiamas iš grupinių boilerinių:

pastovioji dedamoji (0,05 Eur/m3 )+  kintamoji dedamoji  (T kv kd ).

Daugiabučių namų vartotojams      Kitiems vartotojams

Kupiškio rajono savivaldybėje

kv kd

52,58x T š + 1,03 x T gv+0,003 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv+0,003 x T gv.pard

Pasvalio rajono savivaldybėje

55,56  x T š + 1,09 x T gv+0,024 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv+0,024 x T gv.pard

Zarasų rajono savivaldybėje

56,67  x T š + 1,11 x T gv+0,018 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv+0,018 x T gv.pard

Pastaba. Santrumpų reikšmės: 

Tš – šilumos kaina, (Eur/kWh);
Tgv – geriamojo vandens kainos   (Eur/m3);
Tgv.pard – vidutinė geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

 

 

                                                                                                                             Atnaujinta 2017-07-12 15:40:18