Šilumos ir karšto vandens sąnaudos

Atgal

 

DUOMENYS APIE REGULIUOJAMOS ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDAS UŽ 2016 METUS

                                                                                                                                                                                                                                                                 Audituota
Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Šilumos gamybos veikla Šilumos perdavimo veikla Mažmeninio aptarnavimo veikla Karšto vandens tiekimo veikla
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst.MWh 691,163      
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst.MWh 517,017      
1.2. Pirkta tūkst.MWh 174,146      
2. Parduota šiluma tūkst.MWh     572,783  
3. Visos sąnaudos: tūkst. Eur 22178,506 3932,976 313,835 1945,454
3.1. Viso kintamosios sąnaudos: tūkst. Eur 16457,534 352,168 0,226 1792,817
3.1.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 4214,189  1,295 0,050 0,632
3.1.2. Kuro sąnaudos energijai gaminti * tūkst. Eur 11903,684 170,993 0,172 2,171
3.1.3. Elektros energijos techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 148,953 158,426 0,002 0,032
3.1.4. Vandens techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 96,161 21,208 0,001 1789,968
3.1.5. Kitos kintamos sąnaudos tūkst. Eur 94,547 0,246 0,001 0,014
3.1.6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2. Visos pastovios sąnaudos: tūkst. Eur 5720,972 3580,808 313,609 152,637
3.2.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos tūkst. Eur 1375,417 1302,660 0,841 8,432
3.2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos tūkst. Eur 465,134 199,470 1,544 4,019
3.2.3. Personalo sąnaudos tūkst. Eur 3651,864 1468,792 152,837 99,922
3.2.4. Mokesčių sąnaudos tūkst. Eur 93,535 591,469 0,190 -1,750
3.2.5. Finansinės sąnaudos tūkst. Eur 8,061 1,880 0,075 0,960
3.2.6. Administracinės sąnaudos tūkst. Eur 71,358 16,707 0,427 7,015
3.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos tūkst. Eur 3,009 0,581 157,353 28,093
3.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos tūkst. Eur 52,594 -0,751 0,342 5,946

 

 * Biokuro sąnaudos šilumos gamybai

tn.e.

Eur / tn.e.

iš jų: medienos kilmės biokuras

24772,0

132,71

          malkinė mediena

740,0

179,18

          šiaudai

828,9

167,49

          medžio granulės

85,0

246,86

    
 

Bazinės šilumos kainos sąnaudų suvestinė

nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2012 m. rugsėjo 21d. nutarimu Nr. 3-264 

 
Eil.nr. Pavadinimas
Mato vnt.
Iš viso Gamyba Perdavimas Pardavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą
tūkst.MWh
752,9
752,9
   
1.1. Pagaminta šilumos savo šaltiniuose
tūkst.MWh
620
620
   
1.2. Pirkta šiluma
tūkst.MWh
132,9
132,9
   
2. Technologiniai perdavimo nuostoliai
tūkst.MWh
139
 
139
 
3. Šiluma savo reikmėms
tūkst.MWh
4
 
4
 
4. Šilumos pardavimas
tūkst.MWh
610
610
610
610
5. Kintamosios sąnaudos
tūkst.Lt
96082,9
94001,3
24160,2
0
5.1. Kuras technologijai
tūkst.Lt
81406,6
81406,6
   
5.2. Elektros energija technologijai
tūkst.Lt
3689,4
1717,7
1971,7
 
5.3. Vanduo technologijai
tūkst.Lt
482,4
372,5
109,9
 
5.4. Perkamos šilumos sąnaudos
tūkst.Lt
10504,5
10504,5
   
6. Perdavimo technologinių nuostolių sąnaudos
tūkst.Lt
x
 
21457,6
 
7. Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos
tūkst.Lt
x
 
621
 
8. Pastoviosios sąnaudos
tūkst.Lt
28096,4
15944,4
10889,1
1262,7
8.1. Materialinės ir joms prilygintos
tūkst.Lt
3115,3
1538,2
814,4
762,7
8.1.1. t.sk. remonto sąnaudos
tūkst.Lt
746,8
545,6
201,2
 
8.2. Nusidėvėjimas (amortizacija)
tūkst.Lt
9459,9
5312,3
4138,6
9,0
8.3. Darbo užmokesčio sąnaudos
tūkst.Lt
9806,1
6227,7
3204,7
373,7
8.4. Socialinio draudimo įmokos
tūkst.Lt
3061,5
1944,3
1000,5
116,7
8.5. Mokesčiai
tūkst.Lt
2028,1
306,6
1720,8
0,7
8.6. Palūkanos
tūkst.Lt
625,5
615,3
10,2
 
9. Veiklos sąnaudos:
tūkst.Lt
5537,5
3218,4
2188,2
131
9.1.  t.sk. Materialinės ir joms prilygintos
tūkst.Lt
1064,3
     
9.2. Nusidėvėjimas (amortizacija)
tūkst.Lt
509,1
     
9.3. Darbo užmokesčio sąnaudos
tūkst.Lt
3026,3
     
9.4. Socialinio draudimo įmokos
tūkst.Lt
937,8
     
10. Būtinosios sąnaudos iš viso:
tūkst.Lt
129716,7
113164,1
37237,5
1393,7


Atnaujinta 2017-06-15 15:49:56