Technikos skyrius

 • naujų vartotojų prijungimo inicijavimas;
 • vartotojų paraiškų dėl atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos nagrinėjimas;
 • šilumos tiekimo techninių sąlygų rengimas;
 • techninių projektų ruošimas bendrovės atestato projektavimui apimtyse;
 • šilumos nuostolių tinkluose planavimas ir analizė;
 • šilumos tinklų hidraulinių režimų ir temperatūros grafikų sudarymas ir vykdymo kontrolė;
 • šilumos tinklų dokumentacijos sudarymas, kaupimas ir archyvo tvarkymas;
 • šildymo prietaisų perskaičiavimas pagal vartotojų prašymus;
 • projektų derinimas, vadovaujantis Statybos įstatymu ir poįstatyminiais dokumentais;
 • šilumos tinklų ir šilumos punktų išpildomosios dokumentacijos priėmimas ir pažymų išdavimas;
 • dalyvavimas perimant šilumos tinklus į bendrovės balansą;
 • dalyvavimas rengiant bendrovės investicijų ir remontų planus.

 Vardas, pavardė  Pareigos  Telefonas  El.paštas
 Donatas Morkus  Viršininkas  (8 45) 501 037 d.morkuspe.lt
 Evaldas Šidagis  Inžinierius  (8 45) 501 048 e.sidagispe.lt
 Roma Urbutienė  Inžinierė  (8 45) 501 039 r.urbutienepe.lt


Atnaujinta 2017-06-16 13:15:10