Darbo užmokestis

AB "Panevėžio energija" darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

 

2018 m. IV ketv.

2018 m. 
Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesio
darbo užmokestis,
Eur

 

Darbuotojų skaičius
 

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis,
Eur
Administracijos nariai 6 2746,73 6 2678,25
Vadovai (padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai) 29 1738,85 29 1537,56
Specialistai 126 1155,21 126 1025,78
Jaunesnieji specialistai ir technikai 24 861,04 24 760,90
Tarnautojai 7 867,66 7 757,98
Darbininkai 289 885,29 289 797,05

AB „Panevėžio energija“ stebėtojų tarybos ir valdybos nariams darbo užmokestis nemokamas.

 Atnaujinta 2019-03-08 09:34:13