Šilumos ir karšto vandens sąnaudos

Atgal

 

DUOMENYS APIE REGULIUOJAMOS ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDAS UŽ 2017 METUS

                                                                                                                                                                                                                                                                 Audituota
Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Šilumos gamybos veikla Šilumos perdavimo veikla Mažmeninio aptarnavimo veikla Karšto vandens tiekimo veikla
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst.MWh 686,238      
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst.MWh 522,381      
1.2. Pirkta tūkst.MWh 163,858      
2. Parduota šiluma tūkst.MWh     575,195  
3. Visos sąnaudos: tūkst. Eur 22744,197 4139,480 312,393 1901,469
3.1. Viso kintamosios sąnaudos: tūkst. Eur 16487,968 455,169 0,241 1742,627
3.1.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 3895,621  1,220 0,043 0,576
3.1.2. Kuro sąnaudos energijai gaminti * tūkst. Eur 12204,390 251,971 0,183 2,299
3.1.3. Elektros energijos techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 158,912 178,269 0,007 0,049
3.1.4. Vandens techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 83,001 23,360 0,004 1739,683
3.1.5. Kitos kintamos sąnaudos tūkst. Eur 146,044 0,349 0,004 0,020
3.1.6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2. Visos pastovios sąnaudos: tūkst. Eur 6256,229 3684,311 312,152 158,842
3.2.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos tūkst. Eur 1430,867 1357,319 0,680 6,708
3.2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos tūkst. Eur 806,308 228,802 1,684 4,154
3.2.3. Personalo sąnaudos tūkst. Eur 3745,112 1483,570 140,044 104,961
3.2.4. Mokesčių sąnaudos tūkst. Eur 124,504 602,490 0,198 -0,552
3.2.5. Finansinės sąnaudos tūkst. Eur

10,997

2,182 0,077 0,952
3.2.6. Administracinės sąnaudos tūkst. Eur 72,520 17,304 0,382 6,250
3.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos tūkst. Eur 2,763 0,522 168,727 30,042
3.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos tūkst. Eur 63,158 -7,878 0,360 6,327

 

 * Biokuro sąnaudos šilumos gamybai

tn.e.

Eur / tn.e.

iš jų: medienos kilmės biokuras

24866,9

140,57

          malkinė mediena

630,9

189,79

          šiaudai

734,8

199,18

          medžio granulės

223,4

289,65

    
 

Bazinės šilumos kainos sąnaudų suvestinė

nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2012 m. rugsėjo 21d. nutarimu Nr. 3-264 

 
Eil.nr. Pavadinimas
Mato vnt.
Iš viso Gamyba Perdavimas Pardavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą
tūkst.MWh
752,9
752,9
   
1.1. Pagaminta šilumos savo šaltiniuose
tūkst.MWh
620
620
   
1.2. Pirkta šiluma
tūkst.MWh
132,9
132,9
   
2. Technologiniai perdavimo nuostoliai
tūkst.MWh
139
 
139
 
3. Šiluma savo reikmėms
tūkst.MWh
4
 
4
 
4. Šilumos pardavimas
tūkst.MWh
610
610
610
610
5. Kintamosios sąnaudos
tūkst.Lt
96082,9
94001,3
24160,2
0
5.1. Kuras technologijai
tūkst.Lt
81406,6
81406,6
   
5.2. Elektros energija technologijai
tūkst.Lt
3689,4
1717,7
1971,7
 
5.3. Vanduo technologijai
tūkst.Lt
482,4
372,5
109,9
 
5.4. Perkamos šilumos sąnaudos
tūkst.Lt
10504,5
10504,5
   
6. Perdavimo technologinių nuostolių sąnaudos
tūkst.Lt
x
 
21457,6
 
7. Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos
tūkst.Lt
x
 
621
 
8. Pastoviosios sąnaudos
tūkst.Lt
28096,4
15944,4
10889,1
1262,7
8.1. Materialinės ir joms prilygintos
tūkst.Lt
3115,3
1538,2
814,4
762,7
8.1.1. t.sk. remonto sąnaudos
tūkst.Lt
746,8
545,6
201,2
 
8.2. Nusidėvėjimas (amortizacija)
tūkst.Lt
9459,9
5312,3
4138,6
9,0
8.3. Darbo užmokesčio sąnaudos
tūkst.Lt
9806,1
6227,7
3204,7
373,7
8.4. Socialinio draudimo įmokos
tūkst.Lt
3061,5
1944,3
1000,5
116,7
8.5. Mokesčiai
tūkst.Lt
2028,1
306,6
1720,8
0,7
8.6. Palūkanos
tūkst.Lt
625,5
615,3
10,2
 
9. Veiklos sąnaudos:
tūkst.Lt
5537,5
3218,4
2188,2
131
9.1.  t.sk. Materialinės ir joms prilygintos
tūkst.Lt
1064,3
     
9.2. Nusidėvėjimas (amortizacija)
tūkst.Lt
509,1
     
9.3. Darbo užmokesčio sąnaudos
tūkst.Lt
3026,3
     
9.4. Socialinio draudimo įmokos
tūkst.Lt
937,8
     
10. Būtinosios sąnaudos iš viso:
tūkst.Lt
129716,7
113164,1
37237,5
1393,7


Atnaujinta 2019-03-06 11:33:55