Šilumos tiekimo sustabdymai Panevėžyje dėl šilumos tinklų remonto darbų

Atgal

Panevėžio mieste šilumos tinklų ir (ar) pastatų šilumos ūkio įrangos remonto metu laikinai nebus tiekiama šiluma ir karštas vanduo:
  

Tiekimo sustabdymo
pradžia

Numatoma tiekimo
sustabdymo pabaiga 
 Pastatai
2019-02-07  10:00 val. 2019-02-07 14:00 val. M.Tiškevičiaus g. 12, 16, 16a, Smėlynės g. 2b
     
 
Kaip ir kasmet, vyksta planiniai Panevėžio miesto šilumos tinklų remonto (rekonstrukcijos) darbai. Darbai atliekami sustabdant šilumos tiekimą atskiroms miesto šilumos tinklų atkarpoms, tuo pačiu ir vartotojų grupėms. Apie šilumos tiekimo sustabdymų datas ir terminus iš anksto raštu informuojame pastatų ir įmonių savininkus, bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus. Gyventojai ir kiti šilumos bei karšto vandens vartotojai daugiabučiuose namuose informuojami iškabinant skelbimus daugiabučių namų laiptinėse. Vartotojų, ypač tų, kurie karštą vandenį naudoja atvira sistema (šilumos punktai nemodernizuoti), prašome pasitikrinti ar butuose sandariai užsukti karšto vandens čiaupai. Atkreipiame dėmesį, kad greičiau užbaigus šilumos tinklų remonto darbus, šiluma ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau numatytų terminų.
 
Vartotojų atsiprašome už suteikiamus laikinus nepatogumus, tikimės vartotojų supratingumo. Vasarą atremontavus ar rekonstravus palyginti senai eksploatuojamas miesto šilumos tinklų atkarpas, šildymo sezono metu šiluma bus tiekiama patikimiau.


Atnaujinta 2019-03-06 12:29:03