Šilumos ir karšto vandens kainos

Atgal

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymu bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, AB „Panevėžio energija“ valdyba 2016 m. sausio 18 d. nustatė naujas šilumos ir karšto vandens kainų dedamąsias. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 02 11 nutarimu Nr. O3-40 konstatavo, kad šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios perskaičiuotos ir nustatytos be pažeidimų. Pagal nustatytas dedamąsias kas mėnesį apskaičiuojamos šilumos ir karšto vandens kainos.

Nuo 2017 m. birželio 1 d. AB „Panevėžio energija“ valdybos 2017 05 22 sprendimu (protokolo Nr. 6-05-2017) nustatyta vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (pasirinkus šilumos pardavimo kainą 0,08 ct/kWh) – 5,36 ct/kWh be PVM. Šilumos kaina nesikeičia, ji išlieka tokia pat kaip ir gegužės mėnesį. Palyginti su 2016 m. birželį galiojusia šilumos kaina, ji yra mažesnė 2,2 proc.

Nuo šių metų birželio 1 d. panaikinus lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokestį (PVM) šildymui, bus taikomas standartinis 21 proc. PVM. Dėl padidėjusio PVM tarifo išaugs galutinė šilumos kaina. Už birželio mėnesį suvartotą šilumą gyventojai mokės 6,49 ct/kWh (su 21 proc. PVM).

2017 m. gegužės mėn.  AB „Panevėžio energija“ valdybos 2017 04 24 sprendimu nustatytos šilumos ir karšto vandens kainos.

AB „Panevėžio energija“ karšto vandens kainos išlieka tokios pat kaip ir gegužės mėnesį, tačiau padidėjus PVM, karštas vanduo daugiabučių namų gyventojams brangsta. 

Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) daugiabučių namų vartotojams:

 
 
 
Gyventojams
Kitiems
Eil. Nr.
Pavadinimas
Eur/m3
 
be PVM

Eur/m3

su 21 % PVM

Eur/m3

su 21% PVM

1.
Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:
 
 
 
1.1.
Kupiškio rajono savivaldybėje
5,24
6,34
6,34
1.2.
Pasvalio rajono savivaldybėje
4,19
5,07
5,07
1.3.
Zarasų rajono savivaldybėje
5,55
6,72
6,72
2.
Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:
 
 
 
2.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
4,24
5,13
5,13
2.2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
4,55
5,51
5,51
2.3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
4,42
5,35
5,35
2.4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
4,92
5,95
5,95
2.5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
5,38
6,51
6,51
2.6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
3,96
4,79
4,79
2.7.
Zarasų rajono savivaldybėje
5,28
6,39
6,39
3.
Karšto vandens kaina, esant  atvirai šilumos tiekimo sistemai:
 
 
 
3.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
5,05
6,11
6,11
 
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis
  
  0,80 Eur butui/mėn.
 (be PVM)
0,97  Eur butui/mėn.
(su 21 proc. PVM)


Atnaujinta 2017-05-25 09:16:09