Šilumos ir karšto vandens kainos

Atgal

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymu bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, AB „Panevėžio energija“ valdyba 2017 m. birželio 15 d. nustatė naujas šilumos ir karšto vandens kainų dedamąsias. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 06 30 nutarimu Nr. O3E-286 konstatavo, kad šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios perskaičiuotos ir nustatytos be pažeidimų. Pagal nustatytas dedamąsias kas mėnesį apskaičiuojamos šilumos ir karšto vandens kainos.

Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. AB „Panevėžio energija“ valdybos 2018 10 24 sprendimu (protokolo Nr. 6-14-2018) nustatyta vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (pasirinkus šilumos pardavimo kainą 0,08 ct/kWh) – 5,26 ct/kWh (be PVM) arba 5,73 ct/kWh (su 9 proc. PVM). 

Palyginti su spalio mėnesiu, šilumos kaina didėja 1,2 proc. dėl išaugusių superkamos šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, naudojančių biokurą ir biodujas, kainų.

Pagal nustatytą šilumos kainą kiekvieną mėnesį perskaičiuojama ir karšto vandens kaina.

Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomisdaugiabučių namų vartotojams:

         
Eil. Nr.
Pavadinimas
               

  Gyventojams 

 Kitiems vartotojams

 Eur/m3
(be PVM)

Eur/m3
(su 9 % PVM)

Eur/m3
(su 21 % PVM)

1.
Kai karštas vanduo tiekiamas iš grupinių boilerinių:
 
 
 
1.1.
Kupiškio rajono savivaldybėje
5,09
5,55 6,16
1.2.
Pasvalio rajono savivaldybėje
4,13
4,50 5,00
1.3.
Zarasų rajono savivaldybėje
5,64
6,15
6,82
2.
Kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:
 
 
 
2.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
4,09
4,46
4,95
2.2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
4,59
5,00
5,55
2.3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
4,30
4,69
5,20
2.4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
5,01
5,46
6,06
2.5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
5,28
5,76
6,39
2.6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
3,98
4,34
4,82
2.7.
Zarasų rajono savivaldybėje
5,34
5,82
6,46
3.
Karšto vandens kaina, esant atvirai karšto vandens tiekimo sistemai:
 
 
 
3.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
4,87
5,31
5,89
 
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis
  
  0,80 Eur butui/mėn.
 (be PVM)
0,97  Eur butui/mėn.
(su 21 proc. PVM)

 

2018 m. spalio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos

 
 
 


Atnaujinta 2018-10-29 08:35:29